X

Scrummaster

Waterval is uit, Scrum is in

Heel in het kort gezegd is Scrum een Agile proces dat, over het algemeen, gebruikt wordt voor product ontwikkeling en, meer in het bijzonder, voor software ontwikkeling. Scrum is eigenlijk meer een ruim framework dat van toepassing kan zijn voor elk project met agressieve deadlines en complexe requirements. Belangrijkste kenmerk van Scrum is de ontwikkeling via een serie van –korteiteraties, in Scrum terminologie ‘sprints’ genoemd. Iedere sprint duurt gewoonlijk tussen de 2 en 4 weken. Dit dus in tegenstelling tot de traditionele watervalmethode.

Scrumteam

Een Scrum team bestaat niet uit de “standaard set mensen”, zoals designers, ontwikkelaars, testers, maar is opgebouwd vanuit de gedachte dat de expertise benodigd is aanwezig in het team om tot het juiste doel te komen. In het algemeen vindt men wel een mix van bovengenoemde rollen binnen het team, maar men kan dan ook elkaars rol invullen. Zeer belangrijk is een goede samenwerking, altijd vanuit de gedachte: “we’re all in this together”, in de praktijk ziet men echt hoe goed dit werkt en hoe gedreven teams zijn het afgesproken resultaat ook echt te halen.

Er zijn slechts 3 onderkende rollen binnen Scrum:

  1. Product owner : Bepaalt de functionaliteit van het product, bepaalt de einddatum en inhoud, is verantwoordelijk voor de winstgevendheid (ROI)en accepteert het uiteindelijke resultaat (of juist niet)
  2. Team: Gebruikelijk 5-9 personen (7 ± 2). Multi-disciplinair: programmeurs, testers, ontwerpers, etc. Teams organiseren zichzelf en wisselen alleen tussen sprints in, nooit tijdens sprints
  3. Scrum master: is onder andere de vertegenwoordiging van het management naar het project, is verantwoordelijk voor de toepassing van Scrum waarden en normen, lost obstakels en hindernissen op, zorgt voor optimale productiviteit van het team

Gecertificeerde scrummasters

Zoals hierboven beschreven speelt de scrummaster een belangrijke rol binnen een scrumteam. Hij dient toe te zien op de Scrum waarden en normen en moet deze dan ook als geen andere beheersen. Vandaar dat Pyxidis alleen gecertificeerde scrum masters inzet (PSM1)