X
[rev_slider Projectmanagement ]

Projectmanagement

In onze visie van kan een goede projectmanager zich niet alleen beperken tot het opstellen en bewaken van kosten- en tijdsplanning, maar moet deze ook over de inhoud kunnen meepraten en het liefst ook oplossingsgericht kunnen denken. Er moet een juiste balans inhoud-proces zijn.

Ook bij opdrachtgevers zoeken voor een project liefst naar een projectleider die veel kennis en ervaring heeft met de inhoudelijke materie van het project. Deze overweging wordt gevoed vanuit de overtuiging dat er een goed resultaat moet komen en iemand die er verstand van heeft, wordt in staat geacht om dat te realiseren.

Een projectmanager heeft echter bovenal de opdracht het project als proces zodanig te leiden dat dit het gewenste resultaat oplevert. Het procesmatig benaderen van een project is essentieel voor het succesvol realiseren daarvan. Daarmee ontstaat de focus op het resultaat en het pad daarnaartoe.

Projectleiders die primair vanuit inhoudelijke kennis opereren, schieten  vaak te kort op het echt managen van het project met als gevolg dat projecten stranden in schoonheid of als een nachtkaars uitgaan. Het probleem is dan vaak dat dat de projectleider te weinig aandacht besteedt aan stakeholder management en communicatie met de overige omgeving van het project.

Voor de balans inhoud – proces geldt dat een goede projectleider vooral gefocust moet zijn op het project als proces. Daarnaast moet de projectleider voldoende kennis van en ervaring met de inhoudelijke aspecten hebben om een serieuze gesprekspartner van de inhoudelijk betrokkenen te kunnen zijn.

Onze projectmanagers hebben deze eigenschappen, waardoor ze uw projecten beter kunnen managen en de risico’s eerder zullen onderkennen.