X

Business- en informatieanalyse

Informatie-analyse is het belangrijkste onderdeel in de ontwikkeling van een informatie systeem. In dit stadium wordt bepaald wat u wilt en hoe u het wilt.

Een informatie-analyse deelt een te onderzoeken gebied op in zogenaamde ontwerpgebieden, waarin per ontwerpgebied wordt aangegeven:

  • welke gegevens worden gecommuniceerd binnen het ontwerpgebied en over ontwerpgebieden heen;
  • welke processen worden onderkend;
  • wat is de relatie tussen processen en gegevens;
  • wat is de in- en de uitvoer van processen;
  • wat zijn de triggers van processen.

Beginselen informatie-analyse:

Tijdens de informatie-analyse maakt Pyxidis gebruik van de volgende drie beginselen:

1. Communicatie vindt plaats op basis van de taal en de voorbeelden van de eindgebruiker

Hoewel communicatie altijd in de taal van de gebruiker gevoerd dient te worden, is het nog steeds mogelijk om in vage discussies terecht te komen. Het gebruik van concrete voorbeelden of illustraties is essentieel om tot een effectieve, niet-algemene communicatie te komen. Bij de zogenaamde watervalmethodes wordt de communicatie in de eerste fasen globaal gevoerd. Dit creƫert een schijnzekerheid. Later in het traject als men wel concreet wordt, ziet men aan de hand van concrete voorbeelden dat in eerste instantie de analist een verkeerd beeld heeft gekregen. Door gelijk al met concrete voorbeelden te werken en de taal van de eindgebruiker te hanteren, voorkomt men problemen in een latere fase. De ervaring leert dat discussies reeds vroeg gevoerd worden. Dit voorkomt dat men pas bij oplevering van het systeem er achter komt dat toch iets anders is gebouwd dan bedoeld was.

2. Methode maakt gebruik van voorschriften

De vaardigheden die Leonardo da Vinci heeft toegepast bij het schilderen van de Mona Lisa zijn niet in voorschriften uit te drukken. De vaardigheden die nodig zijn om een informatie-analyse uit te voeren wel. Door een informatie-analyse aan de hand van voorschriften uit te voeren, leunt men minder sterk op de kennis en de ervaring van de informatie-analist. Twee informatie-analisten die aan de hand van voorschriften (=stappenplan) een informatie-analyse van hetzelfde probleemgebied uitvoeren, moeten tot dezelfde resultaten komen. Zonder het werken met voorschriften is dat zeer de vraag

3. Elke stap tijdens het analyseproces is repoduceerbaar;

Hiermee wordt voorkomen dat de informatieanalyse een blackbox wordt. Alle stappen worden vastgelegd. Indien om wat voor reden dan ook een bepaalde stap niet goed is uitgevoerd of gebaseerd is op een verkeerde uitspraak van een materiedeskundige, hoeft men niet de gehele analyse opnieuw uit te voeren, maar hoeft men slechts terug te gaan naar de betreffende stap. Op deze manier verkrijgt men gelijk een impactanalyse.