X

Business Intelligence

Wat is Business Intelligence?

In de definitie van Business Intelligence worden drie aspecten onderscheiden:

  • Definitie van Business Intelligence als proces: Business Intelligence is het continu proces waarmee organisaties op gerichte wijze data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toepassen om de prestaties van de organisatie te verbeteren.
  • Definitie van Business Intelligence als technologie: Business Intelligence is de verzameling van ICT-hulpmiddelen dat BI als proces in organisaties ondersteunt, efficiënt maakt en het een gezicht geeft.
  • Definitie van Business Intelligence als fenomeen of discipline: Business Intelligence is het geheel aan concepten, processen, strategieën, cultuur, structuur, methodieken, standaarden en ICT-hulpmiddelen die er voor zorgen dat organisaties zich intelligenter kunnen gedragen en ontwikkelen.

Alles draait om de juiste data

Zoals uit bovenstaande definities blijkt draait alles om de juiste data. Welke data is voor mijn organisatie interessant en hoe kan ik het ontsluiten uit mijn verschillende systemen of uit een hiervoor otwikkeld datawarehouse.

Dit is in principe niets anders dan een business analyse uitvoeren, gekoppeld aan de vaardigheden om deze dat te kunnen ontsluiten. De mensen die wij inzetten voor BI-trajecten zijn allen EN goede informatie-analisten EN zeer vaardig met SQL. Ook zijn deze medewerkers bekend met een aantal specifieke BI-tools. Mocht een bedrijf een tool gebruiken dat nog bij ons bekend is, dan zal de inwerktijd niet in rekening worden gebracht.

Vaardigheden belangrijker dan gebruik tool

In onze ogen draat business intelligence dan ook om de vaardigheden om op de juiste wijze data te verzamelen en te registreren, te analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toe te passen. En niet om het ervaren zijn in het gebruik van een tool. Jammer genoeg wordt vaak op het laatste aspect geselecteerd.